Rådgivning i forbindelse med køb og salg af alle typer mindre og mellemstore virksomheder

Via et tæt og seriøst samarbejde kombineret med:

 • kvalitetsplan
 • lokalkendskab
 • bredt branchekendskab
 • effektiv salgsklargøring sikrer Dansk Firma Børs effektive resultater.
 • VORES ARBEJDSFELTER KAN DELES OP I 4 HOVEDOMRĂ…DER:

  Salgs modning af virksom heder

  Formålet med salgsm odning af en virksomhed er, at gøre den så attraktiv som mulig ved bl.a. at synliggøre virksomhedens kompetencer og muligheder. Salgsklargøring betyder, at sælger er meget velforberedt og vinder kostbar tid, når salg sprocessen sættes i gang og kører. Samlet set giver det ofte sælgeren en bedre pris for virksomheden, lige som det sparer tid og omkostninger og giver skattefordele.

  Salg af virksomheder

  Vi fi nder interessere de og eg nede købere. Vi sikrer fuld anonymitet under hele salgsforløbet.
  Værdiansættelse og salgsprospekt er nødvendige elementer, der skal arbejdes omhyggeligt med. Derudover sørger vi for markedsføring, forhandlinger og endelig salgsaftale på bedst mulige betingelser.

  Fusion af virksomhed er

  Der er mange elementer, der skal spille sammen ved en fusion. Uløste personproblemer kan gøre fusion er mindre succesfulde. Via strategi og en gennemarbejdet organisations plan, motivation af nye og gamle medarbejdere samt effektiv information in- og eksternt, er vi med til at sikre en succesrig fusion.

  Køb af virk somheder

  Et succesfuldt virksomhedskøb kræver viden, kompetence og planlægning. Som virksomhedsmæglere kan vi via vor store erfaring sikre det helt rigtige køb, i den rigtige branche og på de rigtige betingelser. Endelig vil en professionel samkøringsplan sikre en god start for den nye ejer.

  Tilbage

   

  ProCon Development - BusinessPark Struer - Fælledvej 17 - DK-7600 Struer - Tlf. +45 97 84 18 80 - Fax +45 97 84 18 81