Velkommen til ProCon Developments hjemmeside!

Vi er en konsulentvirksomhed, der siden starten i 1993 har udført en lang række forskellige opgaver for offentlige og private virksomheder fordelt over størstedelen af landet.

Vi sikrer nye og etablerede virksomheder grobund og mulighed for vækst, stabilitet og udvikling, gennem aftale om løsning af konkrete enkeltstående opgaver eller gennem fastere længerevarende samarbejdsaftaler.

De konsulentopgaver, som ProCon Development deltager i, er bredt favnende men dog koncentreret om 3 hovedomrĂĄder indenfor virksomhedsrĂĄdgivning.

Løbende bistand til faste kunder, indenfor f.eks. ledelsesparring, administration, regnskabsmæssig assistance og budgettering, herunder klarlæggelse af driftsøkonomi. Der kan være tale om periodevis aftale som funktionschef på ”minitid", eller der kan være tale om ad hoc opgaver indenfor opbygning af administrative og regnskabsmæssige systemer, samt f.eks. klarlæggelse, strukturering og udnyttelse af de ressourcer, der findes i virksomheden.

Bestyrelsesarbejde.

EtableringsrĂĄdgivning i forbindelse med handel med virksomheder eller ved nyetablering.5 gode grunde til at vælge ProCon som samarbejdspartner:

Vi er vant til at arbejde struktureret og mĂĄlrettet

Vi er vedholdende og sikrer, at tingene bliver gjort

Vi er handlekraftige

Vi skaber overblik gennem vores brede erfaring

Vi tilfører virksomheden styringsværktøjer


ProCon Development - BusinessPark Struer - Fælledvej 17 - DK-7600 Struer - Tlf. +45 97 84 18 80 - Fax +45 97 84 18 81