Partner- og netværksrelationer

Dansk Firma Børs

Nationalt er ProCon Development en af partnerne under Dansk Firma Børs, der er en paraplyorganisation for en række selvstændige virksomhedsmæglere, der som primærområde har små og mellemstore virksomheder indenfor:
Produktions-, handels-, service- og håndværksvirksomheder samt detailforretninger.

Dansk Firma Børs yder rådgivning ved:
Salgsmodning, salg, køb og fusion af virksomheder.

Idegrundlag/mission for Dansk Firma Børs:
Hjælpe virksomheder, der vil sælge eller købe en virksomhed, frem til det bedst mulige resultat. Dette sker via et tæt og seriøst samarbejde, der har sit udgangspunkt i fortrolighed, troværdighed og seriøsitet. Mæglerarbejdet udføres efter en kvalitetsplan.

www.danskfirmabors.dk

Gindeskovgruppen

Nationalt er ProCon Development en af partnerne i GindeskovGruppen, der er en paraplyorganisation for en række selvstændige rådgivere indenfor virksomheds- og kompetencerådgivning.

Gruppen er landsdækkende med lokalkontorer i udvalgte landsdele.

Alle medlemmer i GindeskovGruppen har stor erfaring indenfor ledelse og rĂĄdgivning. Vi har kendskab til enhver problemstilling i danske virksomheder.

Vort stærke og tætte netværk gør os i stand til at trække på hinandens forskellige kompetencer og vi kan derfor give en yderst kompetent rådgivning til enhver opgave.

www.gindeskovgruppen.dk

WUMC

Internationalt har vi et tæt samarbejde med WUMC i Ukraine og med Quali-Tec i Letland.

Disse samarbejdspartnere gør det muligt at finde helhedsløsninger, når produktionsvirksomheder har behov for at outsource produktion til underleverandører eller direkte udflytte produktionsafsnit.

Samarbejdet gør, at vi kan være med i hele forløbet: fra overvejelses- og forundersøgelsesfasen til beslutnings- og implementeringsfasen.

www.wumc.lviv.ua


ProCon Development - BusinessPark Struer - Fælledvej 17 - DK-7600 Struer - Tlf. +45 97 84 18 80 - Fax +45 97 84 18 81